(Junior) accountmanager

Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid:

 • Verzamelt klant, product en marktinformatie
 • Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking

Voert het verkooptraject uit:

 • Breidt het verkooptraject voor
 • Acquieert klanten en /of opdrachten
 • Voert verkoopgesprekken
 • Doet een aanbod met prijsberekening
 • Verzorgt het (interne) ordertraject

Zorgt voor relatiebeheer en klantservice:

 • Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
 • Behandelt klachten
 • Voert promotieactiviteiten uit
 • Voert webcare werkzaamheden uit

Voert het accountmanagement uit:

 • Voert accountanalyse uit
 • Stelt accountplannen op
 • Co├Ârdineert de uitvoering van accoountplannen en stelt deze bij
 • Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor
 • Bouwt een netwerk op en onderhoud dit