Assistant logistiek

Werkt als assistant in een abeidsorganisatie:

  • Bereidt assisterende werkzaamheden voor
  • Voert assisterende werzaamheden uit
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn assisterende werzaamheden af

Assisteert bij het verwerken van de goederenstroom:

  • Ontvangt goederen en/of producten
  • Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
  • Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere verpakkingsmaterialen
  • Voert handelingen op goederen en/of producten uit
  • Maakt goederen en/of producten verzendklaar
  • Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris